Bộ Chia - Gộp

Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ Chuyển Mạch VGA 2 cổng Cao Cấp Ugreen 30711

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ Chuyển Mạch VGA 2 cổng Cao Cấp Ugreen 30711
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ Gộp VGA 4 Vào 1 Ra Hỗ Trợ FullHD 500MHz Cao Cấp Ugreen 50279

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ Gộp VGA 4 Vào 1 Ra Hỗ Trợ FullHD 500MHz Cao Cấp Ugreen 50279
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

KVM Switch – Bộ Kết Nối 2 CPU Dùng Chung 1 Màn Hình VGA và 2 Cổng USB Cao Cấp Ugreen 30357

Liên hệ
Chưa có đánh giá
KVM Switch – Bộ Kết Nối 2 CPU Dùng Chung 1 Màn Hình VGA và 2 Cổng USB Cao Cấp Ugreen 30357
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

KVM Switch – Bộ Kết Nối 4 CPU Dùng Chung 1 Màn Hình VGA và 3 Cổng USB Cao Cấp Ugreen 50280

Liên hệ
Chưa có đánh giá
KVM Switch – Bộ Kết Nối 4 CPU Dùng Chung 1 Màn Hình VGA và 3 Cổng USB Cao Cấp Ugreen 50280
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

KVM Switch – 2 Cổng HDMI 4k và 4 cổng USB Cao Cấp Chính Hãng – UGREEN 50744

Liên hệ
Chưa có đánh giá
KVM Switch – 2 Cổng HDMI 4k và 4 cổng USB Cao Cấp Chính Hãng – UGREEN 50744
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ gộp HDMI 3 Vào 1 Ra + Optical và Audio 3.5 Cao Cấp Ugreen 40369

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ gộp HDMI 3 Vào 1 Ra + Optical và Audio 3.5 Cao Cấp Ugreen 40369
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ gộp HDMI 5×1 Chính Hãng Ugreen 40279, hỗ trợ 4K*2K, 3D , Full HD

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ gộp HDMI 5×1 Chính Hãng Ugreen 40279, hỗ trợ 4K*2K, 3D , Full HD
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra cao cấp hỗ trợ 3D 4K chính hãng Ugreen 40278

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra cao cấp hỗ trợ 3D 4K chính hãng Ugreen 40278
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ chia HDMI 1 ra 4 HDMI chính hãng Ugreen 40277 hỗ trợ 4K

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ chia HDMI 1 ra 4 HDMI chính hãng Ugreen 40277 hỗ trợ 4K
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ chia HDMI 1 ra 2 Ugreen 40276 chuẩn 1.4, hỗ trợ 4K*2K , 3D cao cấp

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ chia HDMI 1 ra 2 Ugreen 40276 chuẩn 1.4, hỗ trợ 4K*2K , 3D cao cấp
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ Gộp HDMI 3 in 1 out Cao Cấp Chính Hãng Ugreen 40251 (Trắng)

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ Gộp HDMI 3 in 1 out Cao Cấp Chính Hãng Ugreen 40251 (Trắng)
Review Bộ chia HDMI 1 ra 10 Ugreen 50949 hỗ trợ 4K30Hz

Bộ Switch HDMI 4 Vào 2 Ra Cao Cấp Ugreen 40216

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Bộ Switch HDMI 4 Vào 2 Ra Cao Cấp Ugreen 40216