HDD Box

Review BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847

HDD BOX 3,5″ SATA USB 3.0 Hỗ Trợ HDD 10TB UGREEN 50422

Liên hệ
Chưa có đánh giá
HDD BOX 3,5″ SATA USB 3.0 Hỗ Trợ HDD 10TB UGREEN 50422
Review BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847

BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847

Liên hệ
Chưa có đánh giá
BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847
Review BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847

BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30848

Liên hệ
Chưa có đánh giá
BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30848
Review BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847

Dock HDD/SSD 2 Cổng SATA 2.5/3.5″ 12TB, Tốc độ UASP 6Gbps Ugreen 50742

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Dock HDD/SSD 2 Cổng SATA 2.5/3.5″ 12TB, Tốc độ UASP 6Gbps Ugreen 50742
Review BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847

Hộp Đựng Ổ Cứng 2,5″ SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Hỗ trợ 6TB Ugreen 50743

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Hộp Đựng Ổ Cứng 2,5″ SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Hỗ trợ 6TB Ugreen 50743
Review BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847

Dock Ổ Cứng HDD/SSD SATA 2.5/3.5″ 12TB, Hỗ trợ UASP 6Gbps Ugreen 50740

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Dock Ổ Cứng HDD/SSD SATA 2.5/3.5″ 12TB, Hỗ trợ UASP 6Gbps Ugreen 50740
Review BOX 2,5″ SATA HDD – SSD USB 3.0 UGREEN 30847

HDD Box 2.5, Micro B 3.0 to USB 3.0 Type A, Sata SSD Up To 6 TB – UGREEN 60353

Liên hệ
Chưa có đánh giá
HDD Box 2.5, Micro B 3.0 to USB 3.0 Type A, Sata SSD Up To 6 TB – UGREEN 60353