Cáp USB-C

Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp USB Type-C 3.1 Male to Male Charge & Sync dài 1M Ugreen 10678

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp USB Type-C 3.1 Male to Male Charge & Sync dài 1M Ugreen 10678
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp USB 3.1 Type C to USB 2.0 OTG Ugreen 30175

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp USB 3.1 Type C to USB 2.0 OTG Ugreen 30175
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp USB 2.0 Type C to Micro USB cao cấp dài 1M5 Ugreen 40419

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp USB 2.0 Type C to Micro USB cao cấp dài 1M5 Ugreen 40419
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp OTG USB TYPE-C USB 3.0 Cao Cấp Ugreen 30702

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp OTG USB TYPE-C USB 3.0 Cao Cấp Ugreen 30702
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp USB Type C 2.0 Dài 25cm Cao Cấp Ugreen 30157

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp USB Type C 2.0 Dài 25cm Cao Cấp Ugreen 30157
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp USB-C to USB-B 1.5M Ugreen 40417

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp USB-C to USB-B 1.5M Ugreen 40417
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp USB Type C to USB 3.0 Sạc Nhanh và Truyền Dữ Liệu Ugreen 30534 Dài 1,5M

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp USB Type C to USB 3.0 Sạc Nhanh và Truyền Dữ Liệu Ugreen 30534 Dài 1,5M
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp Type C to Lightning 2.0 Dài 1m – UGREEN 10493

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp Type C to Lightning 2.0 Dài 1m – UGREEN 10493
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0, Dài 1m – UGREEN 60518

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0, Dài 1m – UGREEN 60518
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0, Dài 1,5m – UGREEN 60519

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0, Dài 1,5m – UGREEN 60519
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0, Dài 2m – UGREEN 60520

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0, Dài 2m – UGREEN 60520
Review Cable USB Type C 3.1 Gen 2 Ugreen 80810 nối dài 0.5m – Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps

Cáp USB to USB-C Data Cable 3A Alunimum Alloy, Dài 2m – UGREEN 60206

Liên hệ
Chưa có đánh giá
Cáp USB to USB-C Data Cable 3A Alunimum Alloy, Dài 2m – UGREEN 60206