Tại Ugreen, chúng tôi tin rằng có sự kết hợp tối ưu giữa giá trị và sự đổi mới.

Xem video

Câu Chuyện Thương Hiệu

Nơi chúng tôi LÀM

Trách nhiệm xã hội/Chăm sóc nhân văn/Bền vững

Là một thương hiệu nhấn mạnh đến giá trị và tính nhân văn, trách nhiệm xã hội, sự quan tâm nhân văn và mối quan tâm đến môi trường đã ăn sâu vào DNA của chúng tôi. Chúng tôi cống hiến hết mình để tạo ra những sản phẩm mới giúp cải thiện cuộc sống cá nhân và công việc của mọi người, đồng thời khuyến khích việc khám phá và phát triển những sản phẩm mới, được nâng cấp công nghệ với mong muốn hiện thực hóa sự thống nhất hài hòa giữa phát triển công nghệ và quan tâm đến sinh thái.

Nơi chúng tôi LÀM

Trách nhiệm xã hội/Chăm sóc nhân văn/Bền vững

Là một thương hiệu nhấn mạnh đến giá trị và tính nhân văn, trách nhiệm xã hội, sự quan tâm nhân văn và mối quan tâm đến môi trường đã ăn sâu vào DNA của chúng tôi. Chúng tôi cống hiến hết mình để tạo ra những sản phẩm mới giúp cải thiện cuộc sống cá nhân và công việc của mọi người, đồng thời khuyến khích việc khám phá và phát triển những sản phẩm mới, được nâng cấp công nghệ với mong muốn hiện thực hóa sự thống nhất hài hòa giữa phát triển công nghệ và quan tâm đến sinh thái.

Nơi chúng tôi LÀM

Trách nhiệm xã hội/Chăm sóc nhân văn/Bền vững

Là một thương hiệu nhấn mạnh đến giá trị và tính nhân văn, trách nhiệm xã hội, sự quan tâm nhân văn và mối quan tâm đến môi trường đã ăn sâu vào DNA của chúng tôi. Chúng tôi cống hiến hết mình để tạo ra những sản phẩm mới giúp cải thiện cuộc sống cá nhân và công việc của mọi người, đồng thời khuyến khích việc khám phá và phát triển những sản phẩm mới, được nâng cấp công nghệ với mong muốn hiện thực hóa sự thống nhất hài hòa giữa phát triển công nghệ và quan tâm đến sinh thái.

Văn hóa của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi

Để cung cấp giá trị lớn cho người dùng, tăng mức độ hạnh phúc của nhân viên và tạo ra sự khác biệt cho xã hội.

Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành thương hiệu toàn cầu về giá trị và nhân văn.

Giá trị của chúng tôi

Lấy người dùng làm trung tâm, chân thành và tận tâm với công nghệ đổi mới.

Sản phẩm của chúng tôi

Dòng Nexode

Dòng sạc GaN Ugreen

Công nghệ GaNFastTM vượt trội, Bộ sạc táo bạo hơn, nhanh hơn

Dòng Nexode

Dòng sạc GaN Ugreen

Công nghệ GaNFastTM vượt trội, Bộ sạc táo bạo hơn, nhanh hơn

Dòng Nexode

Dòng sạc GaN Ugreen

Công nghệ GaNFastTM vượt trội, Bộ sạc táo bạo hơn, nhanh hơn

Dòng Nexode

Dòng sạc GaN Ugreen

Công nghệ GaNFastTM vượt trội, Bộ sạc táo bạo hơn, nhanh hơn

Thị Trường Ugreen

0M

+

Các quốc gia có mặt

0M

+

Số sản phẩm đã bán

0M

+

Người dùng toàn cầu

Sự đổi mới của chúng tôi

Bằng sáng chế & Chứng nhận

Ugreen đã nhận được hơn 1400+ bằng sáng chế, với hơn 150+ bằng sáng chế được áp dụng

Sản phẩm đoạt giải thưởng